در صورتی که سوالی دارید درنگ نکنید ، با شماره 09301402740 تماس بگیرید!
اطلاعیه : تعدادی کتاب درسی قدیمی قبل از انقلاب موجود می باشد . در صورت تمایل برای خرید با شماره 09301402740تماس بگیرید

نمودار و نوار پیشرفت

نمودارها با اندازه بزرگ

فونت آیکون

۷۰%

به همراه درصد

۶/۱۰

حالت کسری

Text

با متن دلخواه

[chart percentage='80' size='170' barcolour='#1bbeb4' trackcolour='#baebe8' content='fa-bar-chart-o' align='left']
[chart percentage='70' size='170' barcolour='#1bbeb4' trackcolour='#baebe8' content='70%' align='left']
[chart percentage='60' size='170' barcolour='#1bbeb4' trackcolour='#baebe8' content='6/10' align='left']
[chart percentage='100' size='170' barcolour='#1bbeb4' trackcolour='#baebe8' content='Text' align='left']

نمودارها در حالت استاندارد

۷۰%
۶/۱۰
Text

نمودار با رنگ دلخواه شما

۷۰%
۶/۱۰
Text
[chart percentage='80' size='70' barcolour='#1bbeb4' trackcolour='#baebe8' content='fa-bar-chart-o' align='left']

نوارهای پیشرفت

استاندارد ۷۵%
استرایپ ۹۰%
استرایپ با انیمیشن ۸۵%
[progress_bar percentage="75" name="Standard" value="75%" type="" colour=""] [progress_bar percentage="90" name="Striped" value="90%" type="progress-striped" colour=""] [progress_bar percentage="85" name="Striped & animated" value="85%" type="progress-striped active" colour=""]

مقدار دلخواه ۷/۱۰
رنگ دلخواه ۸۰%
استرایپ و انیمیشن متن دلخواه شما
[progress_bar percentage="70" name="Enter any value" value="7/10" type="" colour="#222222"] [progress_bar percentage="80" name="Choose any color" value="80%" type="progress-striped" colour="#07c1b6"] [progress_bar percentage="60" name="Striped & animated" value="text goes here" type="progress-striped active" colour="#10c4f7"]