در صورتی که سوالی دارید درنگ نکنید ، با شماره 09301402740 تماس بگیرید!
اطلاعیه : تعدادی کتاب درسی قدیمی قبل از انقلاب موجود می باشد . در صورت تمایل برای خرید با شماره 09301402740تماس بگیرید

Small Icons

[icon image="flask" size="small" cont="yes/no"]

Medium Icons

[icon image="flask" size="medium" cont="yes/no"]

Large Icons

[icon image="flask" size="large" cont="yes/no"]

Using icons with links

<a href=”#”>Learn more <em></em></a>

For a full list of Font Awesome icons go here.