در صورتی که سوالی دارید درنگ نکنید ، با شماره 09301402740 تماس بگیرید!
اطلاعیه : تعدادی کتاب درسی قدیمی قبل از انقلاب موجود می باشد . در صورت تمایل برای خرید با شماره 09301402740تماس بگیرید

انواع جدول قیمت

جدول قیمت ۴ ستونه با عنوان

ویژگی ۱
ویژگی ۲
ویژگی ۳
ویژگی ۴
ویژگی ۵
ویژگی ۶
ویژگی ۷
ویژگی ۸
۲۰ هزار تومان ماهانه
پلن پایه
LABEL 0
LABEL 1
۱۰
LABEL 2
بله
LABEL 3
LABEL 4
۱۰۰
LABEL 5
LABEL 6
بله
LABEL 7
بله
۳۰ هزار تومان ماهانه
پلن استاندارد
LABEL 0
LABEL 1
۲۵
LABEL 2
بله
LABEL 3
LABEL 4
۱۵۰
LABEL 5
LABEL 6
بله
LABEL 7
بله
۴۰ هزار تومان ماهانه
پلن حرفه ای
LABEL 0
بله
LABEL 1
۵۰
LABEL 2
بله
LABEL 3
بله
LABEL 4
۲۰۰
LABEL 5
LABEL 6
بله
LABEL 7
بله
۶۰ هزار تومان ماهانه
پلن طلایی
LABEL 0
بله
LABEL 1
۱۰۰
LABEL 2
بله
LABEL 3
بله
LABEL 4
۲۵۰
LABEL 5
بله
LABEL 6
بله
LABEL 7
بله

جدول قیمت ۳ ستونه با عنوان

 

Feature 1
Feature 2
Feature 3 
Feature 4 
Feature 5 
Feature 6 
Feature 7 
Feature 8 
$۱۵۰/ mo.
Standard Package
LABEL 0
LABEL 1
۲۵
LABEL 2
yes
LABEL 3
LABEL 4
۱۵۰
LABEL 5
LABEL 6
yes
LABEL 7
yes
$۲۰۰/ mo.
Premium Package
LABEL 0
yes
LABEL 1
۵۰
LABEL 2
yes
LABEL 3
yes
LABEL 4
۲۰۰
LABEL 5
LABEL 6
yes
LABEL 7
yes
$۲۵۰/ mo.
Pro Package
LABEL 0
yes
LABEL 1
۱۰۰
LABEL 2
yes
LABEL 3
yes
LABEL 4
۲۵۰
LABEL 5
yes
LABEL 6
yes
LABEL 7
yes

جدول قیمت ۴ ستونه استاندارد

 

۱۰۰ هزار تومان
پلن پایه
 • Featured Item One
 • Featured Item Two
 • Featured Item Three

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Suspendisse viverra mauris eget tortor imperdiet vehicula.


سفارش دهید
۱۲۰ هزار تومان
پلن استاندارد
 • Featured Item One
 • Featured Item Two
 • Featured Item Three

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Suspendisse viverra mauris eget tortor imperdiet vehicula.


سفارش دهید
۱۵۰ هزار تومان
پلن حرفه ای
 • Featured Item One
 • Featured Item Two
 • Featured Item Three

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Suspendisse viverra mauris eget tortor imperdiet vehicula.


سفارش دهید
۲۰۰ هزار تومان
پلن طلایی
 • Featured Item One
 • Featured Item Two
 • Featured Item Three

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Suspendisse viverra mauris eget tortor imperdiet vehicula.


سفارش دهید

 

جدول قیمت ۳ ستونه با کادر

 

پلن پایه
۱۰۰ هزار تومان

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur rerit non sed ligula. Vivamus purus odio, mollis ut sagittis vel, feugiat et nulla. Aenean id felisa.

Suspendisse viverra mauris eget tortor imp erdiet vehicula. Proin egestas diam.

جزئیات بیشتر

پلن استاندارد
۱۲۰ هزار تومان

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur rerit non sed ligula. Vivamus purus odio, mollis ut sagittis vel, feugiat et nulla. Aenean id felisa.

Suspendisse viverra mauris eget tortor imp erdiet vehicula. Proin egestas diam.

جزئیات بیشتر

پلن حرفه ای
۱۸۰ هزار تومان

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur rerit non sed ligula. Vivamus purus odio, mollis ut sagittis vel, feugiat et nulla. Aenean id felisa.

Suspendisse viverra mauris eget tortor imp erdiet vehicula. Proin egestas diam.

جزئیات بیشتر

 

جدول قیمت ۳ ستونه با کادر مدل دوم

 

۱۰۰ هزار تومان
پلن پایه
Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur rerit non sed ligula amus purus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur rerit non sed ligula amus purus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur rerit non sed ligula amus purus.

جزئیات بیشتر
۱۵۰ هزار تومان
پلن استاندارد
Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur rerit non sed ligula amus purus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur rerit non sed ligula amus purus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur rerit non sed ligula amus purus.

جزئیات بیشتر
۱۹۰ هزار تومان
پلن طلایی
Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur rerit non sed ligula amus purus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur rerit non sed ligula amus purus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur rerit non sed ligula amus purus.

جزئیات بیشتر